Concurrentiebeding: old school?

Het concurrentiebeding (ook wel: non-concurrentiebeding) is een juridische bescherming ten gunste van de werkgever die al jaren ter discussie staat. Bij toetsing door de Kantonrechter zal deze altijd proberen vast te stellen hoe groot nu echt de kans is dat de werkgever daadwerkelijk aantoonbare schade lijdt omdat de werknemer bij een concurrent gaat werken. Daar […]

HUGO, DE VERANDERMANAGER

Hij is de laatste tijd veel besproken en vaak in het nieuws: Minister Hugo de Jonge. Een ogenschijnlijk joviale en zelfverzekerde bestuurder. De laatste tijd staat hij ter discussie. Is dat nu wel helemaal terecht? De politieke realiteit is keihard. De strijd om de gunst van de kiezer kent geen oponthoud, ook buiten verkiezingstijd. En […]

HR Transfer Blog

Naar de welzijnsorganisatie?

Pas gelezen: Nederland moet zich volgens de Partij voor de Dieren richten op ‘een welzijnseconomie die binnen de draagkracht van de aarde blijft’. 1 Hoewel de Partij voor de Dieren evenmin als de SP mijn partij is (zie mijn vorige blog: De ROEMER-Richtlijn, verplicht voor alle relevante organisaties), moet ik bekennen dat deze ambitie mij […]

HR Transfer - LinkedIn Blog (2)

De ROEMER-Richtlijn, verplicht voor alle relevante organisaties.

Ja, je leest het goed: een verplichte ROEMER-Richtlijn! O, dus die Rob van den Berg verbindt zich met de SP? Nee, dat niet als zodanig want mijn partij is een andere. Maar met de bevindingen van Emile Roemer verbind ik mij van harte. In ons land werken (wisselend) tussen de 500.000 en 800.000 mensen uit […]

HR Transfer - Covid

COVID en wat nu voor de HR Professional?

Inmiddels de tweede golf. Wie begin dit jaar had voorspeld dat onze wereld er nu zo uit zou zien, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Veel HR Professionals werken thuis, en zullen incidenteel naar kantoor hoeven. Alles lijkt stil te vallen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als HR Professional is er juist nu flink wat […]

Blog HR Transfer

WANNEER STOP IK (& SUCCESSIE PLANNING)?

Ik lees onlangs in ELSEVIER WEEKBLAD (van 26 september) dat de stijger van de week ‘Pinkpopbaas Jan Smeets is (75)’ want die heeft zijn vertrek aangekondigd. EW prijst Smeets erom dat hij weet wanneer hij moet stoppen want dat is ‘ook een kwaliteit’. Met dat laatste ben ik het zeker eens. En ook weet ik […]

Leiderschap in drie stappen

Geboren leiders bestaan, geen twijfel over. Er zijn echter genoeg deskundigen die menen dat je leiderschap ook kunt leren al ben je geen geboren leider. Recente onderzoeken indiceren dat zeventig procent van de leiderschapskwaliteiten aan te leren zou zijn. Dat komt aardig in de richting van de bevindingen van de Amerikaanse professor Richard D. Arvey. […]

Duurzaamheid. Echt waar? (1/2)

Ditmaal wil ik, in een tweeluik, aandacht besteden aan het fenomeen duurzaamheid. Want, we horen bijna niets anders de laatste jaren. Er is een alsmaar sterker wordende nadruk op duurzaamheid en vergroening. Dat lijkt zo onderhand te worden geconcretiseerd in een keuze tussen ‘Economie, geen natuur’ en ‘Natuur, geen economie’. Het is de vraag of […]

Algemeen belang boven winst

Algemeen lijkt te prevaleren boven winst, gelooft u het?

Zeer onlangs las ik in de NRC (woensdag 21 augustus 2019) een artikel, waarin deskundigen van uiteenlopende aard (van hoogleraren tot bestuurders) aangeven dat zij signalen zien dat ondernemingen meer belang gaan hechten aan waardecreatie op langere termijn. Er wordt verwezen naar de ‘Verklaring over het doel van een onderneming’. Hierin staan 181 bestuursvoorzitters van […]