HR Transfer - LinkedIn Blog (2)

De ROEMER-Richtlijn, verplicht voor alle relevante organisaties.

Ja, je leest het goed: een verplichte ROEMER-Richtlijn! O, dus die Rob van den Berg verbindt zich met de SP? Nee, dat niet als zodanig want mijn partij is een andere. Maar met de bevindingen van Emile Roemer verbind ik mij van harte.

In ons land werken (wisselend) tussen de 500.000 en 800.000 mensen uit andere landen, waarvan een groot deel uit de voormalige Oostbloklanden. Die mensen doen het werk waarvoor de meeste Nederlanders hun neus ophalen. En hoe behandelen wij deze mensen? Inderdaad zoals Roemer dat formuleert als ‘tweederangsburgers’ en dat in meerdere opzichten. Roemer heeft zich gebogen over de kwetsbaarheid qua huisvesting en rechtspositie van deze arbeidsmigranten. Hij toont zich overigens voor een SP-er opmerkelijk genuanceerd want hij stelt: ‘Ik heb veel plekken gezien waar het voor arbeidsmigranten goed geregeld is’. Dat betwijfel ik. Ik denk dat dit eerder een uitzondering is dan een regel.

De arbeidsmigranten worden doorgaans niet alleen slecht betaald, hun werkgever is niet zelden hun huisbaas. Dat betekent heel vaak:

  • Een karige beloning, met als argument dat de migrant ten opzicht van de levensstandaard in zijn/haar land dan toch goed verdient.
  • Een bijna onmenselijk huisvesting waarbij de migranten op een schandalige manier bij elkaar worden gepropt.
  • Als een migrant protesteert (want het is anders voorgespiegeld), dan krijgt deze te horen: ‘mond houden anders vlieg je eruit’.

Wat moet er veranderen?

Naar mijn mening horen deze mensen gewoon volgens de Nederlandse standaard te worden beloond. Het is hier dat zij werken en niet in hun thuisland. Dat hebben ze voor een tijd verlaten. Je kunt ze bezien als pioniers. Daar mag je van mij voor worden beloond. Het zijn eigenlijk expats (weet je wat Nederlandse expats doorgaans verdienen?). En voor de rechtsbescherming geldt dat we ook de Nederlandse wetgeving toepassen, of de uitzend-cao. Emile Roemer adviseert om voor elke migrant een eigen kamer van tenminste 15 vierkante meter ter beschikking te stellen tegen een redelijke huur. Eens! En wanneer dit niet lukt, dan wel een fatsoenlijke oplossing en aanpassing van de huur. 

De ‘malafide’ uitzendbureaus met onmiddellijke ingang opdoeken! En voor de inlenende organisaties vanaf heden verplichte naleving van wat ik de ROEMER-Richtlijn noem. Kom op! Tweederangs mensen of –burgers bestaan niet. Ik roep de HR Professionals in de betreffende inlenende organisaties bij deze op om hiervan werk te maken. Dan maar iets hogere kosten. Een fatsoenlijk HR beleid is ook wat waard!