HR Transfer - Covid

COVID en wat nu voor de HR Professional?

Inmiddels de tweede golf. Wie begin dit jaar had voorspeld dat onze wereld er nu zo uit zou zien, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Veel HR Professionals werken thuis, en zullen incidenteel naar kantoor hoeven. Alles lijkt stil te vallen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als HR Professional is er juist nu flink wat werk aan de winkel. Een paar punten die mij te binnen schieten.

  1. Er zijn door de COVID-crisis directe gevolgen voor omzet en winst. Wanneer de vooruitzichten serieuze zorgen baren dan zal het bestuur overwegen om over te gaan tot een arbeidsplaatsen vermindering. Als HR Professional kun je die reflex ter discussie stellen, maar is dat nu wel verstandig? De demografische trend verandert namelijk heus niet en dat betekent dat goede krachten steeds schaarser worden (zie de data van het CBS). Probeer als HR Professional dit te agenderen bij je bestuur. Je kunt het onderbouwen met bedrijfstakinformatie over de verwachte verhouding van in- en uitstroom in de sector.
  2. Waar een economische noodzaak is om te hervormen (lees: kosten die uit de hand lopen ten opzichte van de inkomsten), ga dan dus niet klakkeloos akkoord met het voorgenomen besluit om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Probeer alternatieven aan te voeren, zoals (tijdelijke) aanpassing van het aantal arbeidsuren in de vorm van onbetaalde vrijstelling van werk en/of (het tijdelijk) inleveren van salaris of secundaire arbeidsvoorwaarden. Probeer anderen, zoals de Financial Controller, Bedrijfsleider of Business Controller erbij te betrekken (coalitievorming). Je kunt de arbeidscontracten in stand houden, zodat bij verandering van de omstandigheden die weer volledig worden gerespecteerd. Vergeet niet, wanneer je bestuur hiervoor open staat, om de ondernemingsraad hierbij te activeren en tijdig te communiceren met de werknemersorganisaties. En vergeet evenmin om de maatregel ook voor het bestuur en jezelf van toepassing te verklaren.
  3. Is er vooralsnog geen economische noodzaak met de bijbehorende gevolgen, geef dan inhoud aan wat het betekent om thuis te werken. Dat kan betrekking hebben op de randvoorwaarden (zoals Arbonormen, vergoeding) maar eveneens op tips en aandacht met betrekking tot het thuiswerken zelf. Je kunt bijvoorbeeld een wekelijks ‘thuiswerkjournaal’ publiceren (webcast of podcast) en daarin deskundigen aan bod laten komen maar ook medewerkers zelf die hun ervaring delen. Denk ook aan de achterban van de medewerkers, ook dat zijn stakeholders. Laat zien dat managers en medewerkers bij een organisatie werken die niet bij de pakken neerzit en die effectief probeert in te spelen op de veranderende omstandigheden.

Kortom; voor de HR Professional valt er genoeg te doen en er zijn plenty mogelijkheden om ook in deze bijzondere tijd een goede bijdrage te leveren binnen de organisatie.