Leiderschap in drie stappen

Geboren leiders bestaan, geen twijfel over. Er zijn echter genoeg deskundigen die menen dat je leiderschap ook kunt leren al ben je geen geboren leider. Recente onderzoeken indiceren dat zeventig procent van de leiderschapskwaliteiten aan te leren zou zijn. Dat komt aardig in de richting van de bevindingen van de Amerikaanse professor Richard D. Arvey. Zijn onderzoek naar de vraag in hoeverre leiderschapskwaliteiten zijn aangeboren of zijn aangeleerd, wijst uit dat veertig procent is aangeboren. In mijn ogen is dat nogal weinig.

De University of Illinois heeft op basis van onderzoek drie stappen geformuleerd die nodig zijn voor echt leiderschap. Het gaat dan om stap 1: Be Ready, stap 2: Be Willing en stap 3: Be Able.

Stap 1, Be Ready houdt in dat je jezelf als leider moet zien, ongeacht wat anderen vinden.

Stap 2, Be Willing betekent dat je gemotiveerd moet zijn om als leider te fungeren.

Stap 3, Be Able dat je moeten weten hoe je leiding moet geven.

 

Dat globale pakketje overtuigt mij er niet van dat echte leiders niet als zodanig geboren hoeven te zijn. Als ik zo om mij heen kijk dan zie ik heel wat leidinggevenden die zichzelf geweldig vinden maar die het in veel opzichten ontbreekt aan leiderschap. Alle leiderschapstrainingen die zij volgden hebben nauwelijks (een duurzaam) effect gehad. Ik blijf voor nu maar even eigenwijs; echte leiders hebben leiderschap in hun genen. Je kunt het of je kunt het niet. Niets ergers dan ervan overtuigd zijn dat je het kunt, zoals bij velen, terwijl je het niet kunt. Echte leiders worden geboren, niet gemaakt.