Algemeen belang boven winst

Algemeen lijkt te prevaleren boven winst, gelooft u het?

Zeer onlangs las ik in de NRC (woensdag 21 augustus 2019) een artikel, waarin deskundigen van uiteenlopende aard (van hoogleraren tot bestuurders) aangeven dat zij signalen zien dat ondernemingen meer belang gaan hechten aan waardecreatie op langere termijn. Er wordt verwezen naar de ‘Verklaring over het doel van een onderneming’. Hierin staan 181 bestuursvoorzitters van onder meer Apple, Amazon, Boeing en General Electric, die een lans breken om het maatschappelijk belang gelijk te schakelen met het aandeelhoudersbelang. In de VS is ook al een wetsvoorstel ingediend om de macht van aandeelhouders in te perken. In Europa wordt duurzaamheid, onder andere tot uiting komend in klimaatrisico’s (die volgens de huidige president van de VS waarschijnlijk worden gezien als fake news), steeds vaker door ondernemingen gepresenteerd als een serieus beleidsthema. De deskundigen beschouwen de genoemde ‘Verklaring over het doel van een onderneming’ als bevestiging van de trend dat langetermijninvesteringen de overhand zullen krijgen op het streven naar winstmaximalisatie en de uitkering van dividend aan aandeelhouders.

Is dat gewenst? Naar mijn mening zeker. Het zou van grote betekenis zijn wanneer ondernemingen werkelijk inhoud geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij vraagt een mens zich toch ook af in hoeverre het gezond is om alsmaar te streven naar meer winst en nog meer winst. De bomen groeien niet tot in de hemel.

Is dit waarschijnlijk? Daar heb ik zo mijn twijfels over. De beloningen van topbestuurders worden eerder naar boven bijgesteld dan naar beneden. Duurzaamheid is een term die veel wordt gebezigd maar wat zien we er nu feitelijk van in de praktijk? Niet zo gek veel, helaas. Daarom ben ik geneigd om voor nu te concluderen: duimen omhoog voor de goede intenties en verder blijven aandringen op een verschuiving van woordenpracht naar daadkracht.